スワヒリ語教室

名詞クラス便覧

名詞クラス便覧

テーブルが狭くて大変見づらくなっております。
テーブルの下の印刷用の表示を選んで頂くと大きなテーブルがご覧頂けます。

クラス
(単/複)
主辞 否定
主辞
目的辞 関係辞 所有格
接頭辞
-a 指示代名詞 疑問詞 -ote -o-ote
~の この その あの すべての どんな~でも
m- umoja a- ha- -m- -ye- wa- wa huyu huyo yule yupi wote yeyote
wa- wingi wa- hawa- -wa- -o- wa- wa hawa wao wale wepi wote wowote
m- umoja u- hau- -u- -o- wa- wa huu huo ule upi wote wowote
mi- wingi i- hai- -i- -yo- ya- ya hii hiyo ile ipi yote yoyote
ji- umoja li- hali- -li- -lo- la- la hili hilo lile lipi lote lolote
ma- wingi ya- haya- -ya- -yo- ya- ya haya hayo yale yapi yote yoyote
ki- umoja ki- haki- -ki- -cho- cha- cha hiki hicho kile kipi chote chochote
vi- wingi vi- havi- -vi- -vyo- vya- vya hivi hivyo vile vipi vyote vyovyote
n- umoja i- hai- -i- -yo- ya- ya hii hiyo ile ipi yote yoyote
n- wingi zi- hazi- -zi- -zo- za- za hizi hizo zile zipi zote zozote
u- umoja u- hau- -u- -o- wa- wa huu huo ule upi wote wowote
n- wingi zi- hazi- -zi- -zo- za- za hizi hizo zile zipi zote zozote
ku- - ku- haku- -ku- -ko- kwa- kwa huku huko kule kupi kote kokote
pa- - pa- hapa- -pa- -po- pa- pa hapa hapo pale papi pote popote
ku- - ku- haku- -ku- -ko- kwa- kwa huku huko kule kupi kote kokote
m- - m- ham- -m- -mo- mwa- mwa humu humo mle - mwote mwomote
印刷用にこのテーブルのみを表示

Amazonで買えるスワヒリ語関係の本