名詞クラス便覧

クラス
(単/複)
主辞 否定主辞 目的辞 関係辞 所有格
接頭辞
-a 指示代名詞 疑問詞 -ote -o-ote
〜の この その あの すべての どんな〜でも
m- Umoja a- ha- -m- -ye- wa- wa huyu huyo yule yupi wote yeyote
wa- Wingi wa- hawa- -wa- -o- wa- wa hawa wao wale wepi wote wowote
m- Umoja u- hau- -u- -o- wa- wa huu huo ule upi wote wowote
mi- Wingi i- hai- -i- -yo- ya- ya hii hiyo ile ipi yote yoyote
ji- Umoja li- hali- -li- -lo- la- la hili hilo lile lipi lote lolote
ma- Wingi ya- haya- -ya- -yo- ya- ya haya hayo yale yapi yote yoyote
ki- Umoja ki- haki- -ki- -cho- cha- cha hiki hicho kile kipi chote chochote
vi- Wingi vi- havi- -vi- -vyo- vya- vya hivi hivyo vile vipi vyote vyovyote
n- Umoja i- hai- -i- -yo- ya- ya hii hiyo ile ipi yote yoyote
n- Wingi zi- hazi- -zi- -zo- za- za hizi hizo zile zipi zote zozote
u- Umoja u- hau- -u- -o- wa- wa huu huo ule upi wote wowote
n- Wingi zi- hazi- -zi- -zo- za- za hizi hizo zile zipi zote zozote
ku- - ku- haku- -ku- -ko- kwa- kwa huku huko kule kupi kote kokote
pa- - pa- hapa- -pa- -po- pa- pa hapa hapo pale papi pote popote
ku- - ku- haku- -ku- -ko- kwa- kwa huku huko kule kupi kote kokote
m- - m- ham- -m- -mo- mwa- mwa humu humo mle - mwote mwomote

検索結果からこのページにおこしの方は
スワヒリ語教室へお入りください