指示詞便覧

クラス
(単/複)
主格接頭辞 近称 hapa 中称 karibu 遠称 mbali
m- Umoja a- huyu huyo yule
wa- Wingi wa- hawa hao wale
m- Umoja u- huu huo ule
mi- Wingi i- hii hiyo ile
ji- Umoja li- hili hilo lile
ma- Wingi ya- haya hayo yale
ki- Umoja ki- hiki hicho kile
vi- Wingi vi- hivi hivyo vile
n- Umoja i- hii hiyo ile
n- Wingi zi- hizi hizo zile
u- Umoja u- huu huo ule
n- Wingi zi- hizi hizo zile
ku- - ku- huku huko kule
pa- - pa- hapa hapo pale
ku- - ku- huku huko kule
m- - m- humu humo mle

検索結果からこのページにおこしの方は
スワヒリ語教室へお入りください